Over ons

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Dit biedt veel voordelen. Wij behandelen, accepteren en verwerken alle aanvragen voor verzekeringen geheel zelfstandig. Dat is sneller en efficiënter en zonder risico. Ook schadegevallen behandelen wij zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen. Ook  kunnen wij zelf producten samenstellen waarvan wij vinden dat die beter bij de klant passen.

Meer informatie over deze samenwerking met maatschappijen kunt u lezen in onze volmachtbrochure.

Bedrijfsgegevens: 
Aevitae Risk BV
Emmasingel 33 5611 AZ Eindhoven
info@aevitaerisk.nl
Kvk: 86928120
AFM: 12008625 (aangesloten onderneming onder Aevitae BV)
 

Reactietermijnen

We hanteren de volgende 1e reactietermijnen:

  1. Vragen over nieuwe en bestaande verzekeringen: maximaal 10 werkdagen.
  2. Nieuwe verzekeringsaanvragen: maximaal 10 werkdagen.
  3. Wijzigingen van uw lopende verzekering: maximaal 10 werkdagen.
  4. Polisaanhangsel (incl nieuw verzekeringsbewijs indien van toepassing): maximaal 8 werkdagen na acceptatie of wijziging.
  5. Beoordelen van schadeclaims: maximaal 10 werkdagen.
  6. Uitbetalen van schadeclaims: maximaal 5 werkdagen nadat alle noodzakelijke informatie van uw claim is ontvangen.
  7. Binnen maximaal 5 werkdagen nemen wij uw klacht in behandeling. U ontvangt hiervan een bevestiging van ons.

Kunnen we de beloofde 1e reactietermijn niet nakomen, dan ontvangt u van ons een bericht wanneer we alsnog zullen reageren.

Klachtenprocedure

Natuurlijk zullen wij er altijd alles aan doen u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In dat geval horen wij dat graag, zodat wij kunnen proberen samen met u tot een oplossing te komen. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u uw klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Aansluitnummer: 300.005388
Postbus 93560 
2509 AN Den Haag
(070) 333 89 99

 

Stel ons gerust uw vraag

040 790 0205
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.